×
CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SP Z O.O.

ZAMÓW KARETKĘ

PODSTAWOWA PIERWSZA POMOC

Szkolenia z zakresu Podstawowej Pierwszej Pomocy
przeznaczone są dla każdego, kto chce poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy bądź osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy.

Głównym celem kursu jest przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobów udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych – pokaz multimedialny.

Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach nie więcej niż 6-8 osób na jednego instruktora.

Podstawowy Kursu Pierwszej Pomocy trwa 8 godzin (3 godziny teoretyczne oraz 5 godzin praktyki) i jest realizowany w ciągu jednego dnia.
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

Program kursu pierwszej pomocy zawiera następujące zagadnienia.

1. Prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy.

2. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia:
- Resuscytacja osoby dorosłej,
- Resuscytacja dziecka,
- Zasady stosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

3. Pierwsza pomoc w stanach nagłych:
- zadławienie,
- omdlenie,
- ból w klatce piersiowej,
- duszność,
- drgawki,
- udar mózgu,
- cukrzyca (hiperglikemia, hipoglikemia),
- wstrząs,

4. Wpływ czynników środowiska na organizm:
- oparzenia,
- odmrożenia

5. Pierwsza pomoc w urazach:
- rany,
- krwotoki,
- ciało obce w tkankach,
- zwichnięcia,
- złamania,
- amputacje.

 

logo Script logo